นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เป็นประธานการประชุม ผบห.รร.เอกชนในระบบและนนอกระบบฯ ครั้งที่ 1/2562
เมื่อ 15 ม.ค. 62, 13:16 น.
Waiya Churung

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายชล อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา