คณะกรรมการตรวจนิเทศ ฯ (ชุดที่ 5) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เมื่อ 14 ม.ค. 62, 15:31 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายอนุพงษ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ (กรรมการชุดที่ 5) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนม้างอนวิทยา และ โรงเรียนอนุบาลอิสลามสงขลา