นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ร่วมพิธีเปิด "MOE CUP" ครั้งที่ 2
เมื่อ 12 ม.ค. 62, 16:23 น.
Waiya Churung

วันที่ 12 มกราคม 2562 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ "MOE CUP" ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลา ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา