นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วันวิชาการร่วมสมัย ไทยแลนด์ 4.0"
เมื่อ 11 ม.ค. 62, 17:34 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วันวิชาการร่วมสมัย ไทยแลนด์ 4.0" ของโรงเรียนมัธยมจิตจัณ  อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้ มีครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยภายในงานมีการแสดงผลงานนักเรียน  ผลการดำเนินงานของโรงเรียน  การเสนอองค์ความรู้ของนักเรียน  การแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้  และการแสดงโชว์บนเวที  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  การเรียนรู้ของนักเรียน  

ภาพ : นางสาวรสรินทร์ นิลสุวรรณ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา