ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562 โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา และโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา อ.เทพา จ.สงขลา
เมื่อ 11 ม.ค. 62, 13:04 น.
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 11 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ สช.อำเภอเทพา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ณโรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา และโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปํญญา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  >>> โดยในงานมีการจัดการแสดงจากนักเรียนและกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับน้องๆนักเรียน