ประชุมกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561 (ระดับสนามสอบ)
เมื่อ 10 ม.ค. 62, 12:11 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบสช.จ.สงขลา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561 (ระดับสนามสอบ) ณ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย โดยมีนายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เป็นประธาน