ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 โรงเรียนสุขสัวสดิ์วิทยา อ.เทพา จ.สงขลา
เมื่อ 10 ม.ค. 62, 13:12 น.
admin สช.อ.เทพา

10 มกราคม 2562 นางนิชาภา มณีรัตน์(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)และนายอมร หวันปะรัตน์(นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.อ.เทพา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อ.เทพา จ.สงขลา >>> โดยในงานมีการจัดการแสดงจากนักเรียนและกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับน้องๆนักเรียน