นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง.ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการทดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ
เมื่อ 10 ม.ค. 62, 11:07 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง.ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รวมไปถึง การเตรียมความพร้อมสนามสอบ ตารางสอบ และขั้นตอน การปฏิบัติในการเข้าสอบ ณ. ชมรมอิหม่ามอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ภาพ : นางสาวรสรินทร์ นิลสุวรรณ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา