นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา
เมื่อ 10 ม.ค. 62, 10:41 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน