นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เป็นประธานในการประชุม I-net ระดับสนามสอบ
เมื่อ 9 ม.ค. 62, 15:49 น.
Waiya Churung

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(I-net) ระดับสนามสอบ ณ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา