นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลาประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะห์) พ.ศ.2559 และหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2562
เมื่อ 9 ม.ค. 62, 14:00 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวนัจมี มะกือจิ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะห์) พ.ศ.2559/ ฮ.ศ.1437 และหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561 /ฮ.ศ.1439 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัดปัตตานี ในการนี้ มีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานดำเนินการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดฯ ร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน