ประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) อำเภอจะนะ
เมื่อ 8 ม.ค. 62, 14:19 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอนพงศ์  สุวรรณเวหา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) อำเภอจะนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561 และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ PSIS ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)