นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิด"กิจกรรมเปิดโลกวิชาการมิฟตา ครั้งที่ 2"
เมื่อ 8 ม.ค. 62, 12:53 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด"กิจกรรมเปิดโลกวิชาการมิฟตา ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2562 ของโรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) อ.นาทวี จ.สงขลา ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายดนสุไกร ใหนเด คณะกรรมการอิสลามประจำอำเภอนาทวี และนายสุไหมี ชามิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี คณะครู นักเรียน โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมเปิดโลกวิชาการมิฟตา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ที่สำคัญที่สุดคือได้สัมผัสบรรยากาศของการจัดงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการที่จะศึกษาขั้นสูงต่อไป ภายในงาน มีการแสดงเล่านิทานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ การสาทิตการทำขนมลูกชุบ การตอบปัญหาความรู้รอบตัว และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย