คณะกรรมการตรวจนิเทศ ฯ (ชุดที่ 5) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เมื่อ 8 ม.ค. 62, 13:34 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

วันที่ 8 มกราคม 2562  นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ (กรรมการชุดที่ 5) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนดีนูลอิสลาม และโรงเรียนรัศมีอนุสรณ์