ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเทพา ประจำเดือน มกราคม 2562
เมื่อ 3 ม.ค. 62, 14:56 น.
admin สช.อ.เทพา

3 มกราคม 2562 นายไฝสร เอ็มเหย็บหมุด (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) และนายอมร หวันปะรัตน์(นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมเทพา ตำบทท่าม่วง จังหวัดสงขลา