จนท.สช.อ.เทพา ลงตรวจเยี่ยมนักเรียนที่เข้าเรียน ตาม อน5.ประจำเดือน ธันวาคม 2561
เมื่อ 19 ธ.ค. 61, 15:13 น.
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 จนท.สช.อ.เทพา ลงตรวจเยี่ยมนักเรียนที่เข้าเรียน ตาม อน5.ประจำเดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุขสัวสดิ์วิทยา โรงเรียนตายุดตอลีบาต อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี