สช.อ.นาทวี จัดกิจกรรม 5ส.
เมื่อ 14 ธ.ค. 61, 19:58 น.
Waiya Churung

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมบุคลากรสำนักงาน จัดกิจกรรม 5 ส.ในหน่วยงานและบริเวณพื้นที่โดยรอบ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ซึ่งกิจกรรมนี้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในการพัฒนาจังหวัด โดยกำหนดให้มีวาระสงขลา 2562 "สงขลาเมืองแห่งความสุข"