เจ้าหนัาที่.สช.อ.เทพา ลงตรวจเยี่ยมนักเรียนที่เข้าเรียน ตาม อน5.ประจำเดือน ธันวาคม 2561
เมื่อ 14 ธ.ค. 61, 14:21 น.
admin สช.อ.เทพา

วันที่14 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงตรวจเยี่ยมนักเรียนที่เข้าเรียน ตาม อน5.ประจำเดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 3โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา และโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา