นายอาคม สุชาติพงษ์ (รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.เทพา) ต้อนรับข้าราชการย้ายมาจากสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือง จ.ยะลา มาปฏิบัติงานประจำสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา
เมื่อ 12 ธ.ค. 61, 17:45 น.
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จัดงานต้อนรับข้าราชการย้ายมาจากสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือง จ.ยะลา มาปฏิบัติงานประจำสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา โดย นายอาคม สุชาติพงษ์ (รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.เทพา) กล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่ นายอมร หวันปะรันต์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มีผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลาร่วมเดินทางมาส่งในครั้งนี้ประมาณ 30 คน