ติดตามการดำเนินงานโครงการครู D.AR.E.
เมื่อ 11 ธ.ค. 61, 11:30 น.
Waiya Churung

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี  ได้มอบหมายให้ นางหับเศาะ หวังเบ็ญหมูด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินโครงการครูแดร์(D.A.R.E.) ของโรงเรียนศาสนอุปถัมภ์  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง แก่นักเรียนชั้น ป.5 - 6 ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรครูตำรวจ ร.ต.ท.ศุภกฤษณ วัฒนา จากสถานีตำรวจภูธรนาทวี