ผอ.สช.อ.นาทวี เป็นประธานเปิดกิจกรรมทักษะวิชาการ รร.สมบูรณ์ศาสน์
เมื่อ 4 ธ.ค. 61, 07:33 น.
Waiya Churung

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายหั้ว. ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายใน ของโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อ.นาทวี จ.สงขลา