นายอาคม สุชาติพงษ์ รอง.ผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมวางแผนการดำเนินงาน งบประมาณ การจัดงานชุมนุมลูกเสือ จตช.ครั้งที่ 14
เมื่อ 4 ธ.ค. 61, 11:56 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานกำหนดกิจกรรม งบประมาณในการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จตช.) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการ ศปบ.จตช. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย/กิจกรรม ร่วมกันวางแผนรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ พร้อมนำเสนอในที่ประชุม