นางนิชาภา มณีรัตน์(นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561
เมื่อ 3 ธ.ค. 61, 15:59 น.
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 (เวลา 13.30 น.) นางนิชาภา มณีรัตน์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.อ.เทพา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ในเขตพื้นที่ อำเภอเทพา ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา