คณะผู้บริหาร สช.จังหวัดสงขลาและอำเภอ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Kick off)
เมื่อ 3 ธ.ค. 61, 13:54 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.คณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและอำเภอ นำโดยนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Kick off) "สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 บรรยายพิเศษเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด สถานการณ์การระบาดในพื้นที่จชต. และมอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ผู้บริหารสถาบันปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 500 คน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง