นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการ กช. ประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คนโรงเรียนเอกชน จชต.
เมื่อ 2 ธ.ค. 61, 10:25 น.
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันฟุตบอลสนามหญ้าเทียมนักเรียน 7 คนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามกีฬาคิกออฟ อารีนา หาดใหญ่ โดย นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวรายงานโดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชน ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครูและนักเรียนร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประมาณ 800 คน