นายหั้ว ศรีสุด พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจำนวนนักเรียนฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนเอกชนในสังกัด
เมื่อ 30 พ.ย. 61, 15:31 น.
Waiya Churung

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้มีปัญหานักเรียนซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา