นายอาคม สุชาติพงษ์ รอง.ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open Class 2018 และ กิจกรรม Jump Start ของ รร.วรพัฒน์
เมื่อ 29 พ.ย. 61, 11:19 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน โรงเรียนวรพัฒน์ Open Class 2018 ประจำปีการศึกษา 2561และกิจกรรม Jump Start โรงเรียนบันดาลใจภาคใต้ ณ หอประชุมอาคารเสาวณีย์พัฒนา โรงเรียนวรพัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้มีผู้เชี่ยวชาญในสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ อาทิเช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้บริหาร ครู นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน