นายอาคม สุชาติพงษ์ รอง.ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open Class 2018 และ กิจกรรม Jump Start ของ รร.วรพัฒน์
เมื่อ 29 พ.ย. 61
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน โรงเรียนวรพัฒน์ Open Class 2018 ประจำปีการศึกษา 2561และกิจกรรม Jump Start โรงเรียนบันดาลใจภาคใต้ ณ หอประชุมอาคารเสาวณีย์พัฒนา โรงเรียนวรพัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้มีผู้เชี่ยวชาญในสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ อาทิเช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้บริหาร ครู นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน