คณะผู้บริหารและบุคลากร สช. ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
เมื่อ 29 พ.ย. 61, 11:24 น.
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง 4 อำเภอ (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในโครงการ "กีฬาสู่มิตรภาพ" ณ โรงเรียนบ้านวังสายทอง อ.ละงู จ.สตูล จัดโดย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

ภาพ : นางสาวรสรินทร์  นิลสุวรรณ/นางปิยธิดา  สุวรรณอังกูร/นายวัชรชัย  สังข์แก้ว