บุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเยาวชนแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จัดโดยชุดสันติสุขที่506 ชุดควบคุมที่955 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข
เมื่อ 26 พ.ย. 61, 13:18 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

บุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อยได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ นายหั้ว ศรีสุด ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเยาวชนแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จัดโดยชุดสันติสุขที่506 ชุดควบคุมที่955 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดยมีนายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงค์ นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธาน