พิจารณากลั่นกรอง วิเคราะห์ ตรวจสอบ ข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนเอกชนในระบบ สช.อ.สะบ้าย้อย
เมื่อ 16 พ.ย. 61, 10:14 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

 นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อำเภอนาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองฯ ลงตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ร.ร.อิสลามวิทยามูลนิธิ ร.ร.บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา ร.ร.ศาสน์มุสลิมวิทยา ร.ร.อนุบาลรุ่งภิญโญ และร.ร.รุ่งภิญโญ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา