คณะกรรมการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน สช.อ.เทพา ได้ลงตรวจสอบนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2561
เมื่อ 15 พ.ย. 61, 15:03 น.
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน สช.อ.เทพา ได้ลงตรวจสอบนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดารุสสลามศึกษา โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา โรงเรียนทางธรรมวิทยา โรงเรียนจริยศาสน์อิสลาม โรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา