บุคลากร สช.อ.นาทวี ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายอำเภอนาทวีคนใหม่
เมื่อ 15 พ.ย. 61, 15:39 น.
Waiya Churung

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายชูศักดิ์ สบานแย้ม เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอนาทวี ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา