นายหั้ว ศรีสุด พร้อมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองฯ ลงตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 1/2561
เมื่อ 14 พ.ย. 61, 14:40 น.
Waiya Churung

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองฯ ลงตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ และโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา