สช.อ.เทพา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เมื่อ 1 พ.ย. 61, 11:57 น.
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางนิชาภา มณีรัตน์ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.อ.เทพา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ในเขตพื้นที่ อำเภอเทพา ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ หอประชุมเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา