นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดกีฬาสีภายในเราะห์มานียะห์เกมส์
เมื่อ 2 ต.ค. 61, 12:01 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

วันนี้ (2 ต.ค.61) นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดกีฬาสีภายในเราะห์มานียะห์เกมส์ ณ โรงเรียนเร๊าะห์มานียะห์ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา โดยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 500 คน