นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานพิธีเปิด กีฬาสีต้านภัยยาเสพติด"SUKAN RELA" (ครั้งที่19)
เมื่อ 18 ก.ย. 61, 09:52 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานพิธีเปิด กีฬาสีต้านภัยยาเสพติด"SUKAN RELA" (ครั้งที่19)  ของโรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา ณ สนามหญ้าเทียมข้าวยำ 7 สี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา