นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานพิธีเปิด กีฬาสีต้านภัยยาเสพติด"SUKAN RELA" (ครั้งที่19)
เมื่อ 18 ก.ย. 61
นางสาวอรวรรณ เจะสนิ

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานพิธีเปิด กีฬาสีต้านภัยยาเสพติด"SUKAN RELA" (ครั้งที่19)  ของโรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา ณ สนามหญ้าเทียมข้าวยำ 7 สี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา