นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ในสถานศึกษา ศูนย์ฯตาดีกาม้างอน
เมื่อ 17 ก.ย. 61, 14:45 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

วันที่ 15 ก.ย.61 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ในสถานศึกษา ศูนย์ฯตาดีกาม้างอน ตำบลนาทับ อ.จะนะ ในโอกาสนี้ได้กล่าวพบปะ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง ในพื้นที่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านม้างอน ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา