การประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๕๖๐
15 มี.ค. 60 06:23 น. 269 ครั้ง
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๕๖๐ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๑ ณ กองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐๐ คน