นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วย รมต. ประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่พิเศษ จ.สงขลา
13 มี.ค. 60 06:52 น. 804 ครั้ง
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐  นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จำนวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสายชล และสถาบันศึกษาปอเนาะนูรุดดีน (ซำซุ) อ.นาทวี จ.สงขลา สถาบันศึกษาปอเนาะ    อัลมุขตารีญตุลอิสลามียะห์ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลอิสลาม และโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและหารือข้อราชการ มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้