ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขา กช. ประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาสถานศึกษาเอกชนประสบอุทกภัย
10 มี.ค. 60 09:11 น. 809 ครั้ง
วันที่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีโรงเรียนเอกชนในภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวนทั้งสิ้น ๙๙ โรงเรียน