กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ปี พ.ศ.2559/ฮ.ศ. 1437 แก่ครูผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ระดับอำเภอ
เมื่อ 30 ส.ค. 61, 10:42 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

               ด้วยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย(สช.อ.สะบ้าย้อย) ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ปี พ.ศ.2559/ฮ.ศ. 1437 แก่ครูผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

                โดยมี นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีเปิด และ พ.อ.พีระพล พิชิตอริพ่าย หัวหน้ากิจกรรมมวลชน กอ.รมน.จว.สข.สน. ร่วมเป็นเกียรติพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 171 คน

                และในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุสมาน ยะโก๊ะ นักวิชาการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะเป็นวิทยากร