พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ”สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 ประจำปี 2561
เมื่อ 17 ส.ค. 61, 11:15 น.
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

>| วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561           นางสาววาสินี มิหนา นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ให้เป็นผู้แทนหน่วยงานตามคำสั่งอำเภอสะบ้าย้อย ในการพิจารณาคุณสมบัติเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู้ใจใต้” รุ่นที่ 34 ประจำปี 2561 จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย           โดยมีนายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่