นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
10 มี.ค. 60 03:21 น. 269 ครั้ง
วันนี้ ( ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐) นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในการนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผอ.สช.จ.สงขลา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะปรึกษาข้อราชการในงานโรงเรียนเอกชนกับผู้เข้าร่วมประชุม