นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุมบุคลากร
เมื่อ 2 ส.ค. 61, 13:44 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เพื่อติดตามงาน และชี้แจงราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ