ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเปตองบุคลากร สช.
2 มี.ค. 60 07:49 น. 311 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา นำโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันเปตองภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ข้าราชการหน่วยงานของรัฐออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันเปตองรอบแรกระหว่างบุคลากร สช.จ.สงขลา บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงาน ฯ