นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมแนวปฏิบัติการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
28 ก.พ. 60 04:51 น. 361 ครั้ง
วันนี้ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑-๓ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑-๓ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๐ คน