ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา
28 ก.พ. 60 04:16 น. 477 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒๘๕ หน่วยงาน