สช.อ.สะบ้าย้อย จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ NT
7 มี.ค. 60 09:11 น. 252 ครั้ง
วันอังคารที่ 7 มี.ค.2560

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test) ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการทดสอบในวันที่ 8 มีนาคม 2560