เจ้าหน้าที่สช.อ.สะบ้าย้อย ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
5 มี.ค. 60 09:10 น. 238 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

ชมรมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) อำเภอสะบ้าย้อย ได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบในชั้นปีที่ 6 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการจัดสอบโดยสมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จังหวัดสงขลา โดยมีนายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในพีธี