นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง
15 ก.พ. 60 03:38 น. 275 ครั้ง
วันนี้ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการศึกษา โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเสวนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล